[2011-09-26] Warsztaty Fotograficzne

Warsztaty Fotograficzne z dnia 30 wrze?nia s? przeniesione na dzie? 5 pa?dziernika (?roda).