[2011-09-15] MOK zaprasza czterolatki

Miejski O?rodek Kultury zaprasza czterolatki na przepo?udniowe zaj?cia edukacji artystycznej.
We wtorki i czwartki od godz. 11:00 do 13:30 dzieci uczestnicz? w zaj?ciach rytmicznych, plastycznych, ucz? si? ta?cw, wierszykw i piosenek.
Koszt - 100 z?. miesi?cznie.
Od godz. 13:30 do 14:00 mog? wzi?? udzia? w nauce j?zyka angielskiego.
Koszt - 60 z? miesi?cznie.