[2011-05-22] Festiwal piosenki Z?bki 2011 - wyniki i zdj?cia

Jury Festiwalu Piosenki Z?bki 2011
w sk?adzie:
Waldemar Dubieniecki
El?bieta Tarasewicz
Patrycja Olton
postanowi?o przyzna? nagrody nast?puj?cym uczestnikom:

Grupa I (kl. I - III)

I miejsce - Zuzanna Ja?wi?ska
II miejsce - Kordian Wasi?owski
III miejsce - Zuzanna Ciesio?kiewicz
wyr?nienie - Julia Wojtaszek
wyr?nienie - Nuseiba Alkhalayla

Grupa II (kl. IV - VI)

I miejsce - Lidia Dziemdziela
II miejsce - Antonina ?agodowska
wyr?nienie - Patrycja Kobus
wyr?nienie - Gabriela Dmitruczyk

Grupa III (kl. gimnazjalne)

I miejsce - Urszula Sarna
I miejsce - Laura Laskowska
II miejsce - Ada W?sik
III miejsce - Julia J?wik
III miejsce - Aneta Fajdek
III miejsce - Julia Mastela
wyr?nienie - Anna Fija?kowska
wyr?nienie - Mateusz Zalewski

Grand Prix Festiwalu zdoby?a Karolina Kujawska

wejd? do galerii